Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) wg koncepcji Kaltenborna – Evjenth’a

Manus (ręka) - „medycyna ręczna”, wywodzi się ze starożytnej medycyny ludowej. Jest to ręczne badanie i leczenie dysfunkcji układu ruchu pacjenta, poprzez wykonywanie przez terapeutę specyficznych technik ruchowych. W odróżnieniu od uprawianego przez laików „kręgarstwa” cechuje się medycznym wykształceniem terapeuty, umożliwiającym postawienie dokładnej diagnozy, oraz wskazań i przeciwwskazań do leczenia manualnego.

 • Pierwsze wzmianki o stosowaniu zabiegów manualnych na kręgosłupie pochodzą z Egiptu i Azji Mniejszej datując się na 3000 lat p.n.e.
 • Liczne pisma z zakresu medycyny manualnej pozostawił po sobie Hipokrates (460-377 p.n.e.)
 • Wzmianki o stosowaniu technik manualnych pozostawili po sobie również Galen, Avicenna, Parè
 • W XIX w. zainspirowany manualnymi metodami Hipokratesa amerykański lekarz Andrew Still otworzył szkołę osteopatii, która na początku XX wieku powstała również w Europie

Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) wg koncepcji Kaltenborna – Evjenth’a (ang. Orthopedic Manipulative Therapy)  - definicja opracowana przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych:

Orthopedic – dotyczy dysfunkcji struktur tworzących stawy oraz powiązanych z nimi mięśni, miękkich tkanek okołostawowych, a także korzeni nerwowych i nerwów obwodowych

Manipulative – techniki ruchowe wymagają sprawności oraz zręczności manualnej i mechanicznej. Techniki te stanowią wycinek fizjoterapii stosowanej w ortopedycznych schorzeniach narządu ruchu

Therapy – dotyczy terapii wykonywanej przez fizjoterapeutów

 • hipomobilność (ograniczenie ruchomości, zesztywnienie) stawów
 • hipermobilność (nadruchomość, niestabilność) stawów
 • dolegliwości bólowe
 • dysfunkcje mięśni, tkanek okołostawowych, oraz nerwów obwodowych
 • masaż (klasyczny, funkcyjny, poprzeczny)
 • czynna relaksacja mięśni
 • mobilizacje i manipulacje w obrębie stawów
 • mobilizacje tkanki nerwowej
 • ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne, stabilizujące, ćwiczenia o charakterze profilaktycznym, autogennym, nauka ergonomii dnia codziennego

Mobilizacje

 • To ruchy translatoryczne w stawach prowadzone biernie do granicy ruchu fizjologicznego
 • niewielka prędkość, duża amplituda
 • cel: zwiększenie ograniczonego zakresu ruchu 

Manipulacje

 • „szybkie rękoczyny”
 • ruchy bierne w stawie zwiększającym jego ruchomość poprzez przekroczenie fizjologicznej granicy ruchu bez przekroczenia granicy anatomicznej stawu zwane nagłymi pchnięciami jednego elementu stawu przy stabilizacji pozostałych
 • duża prędkość i mała amplituda ruchu

Ortopedyczna Terapia Manualna zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu ruchu (dysfunkcje somatyczne)

 • problemy bólowe
 • zmiany zakresu ruchomości (jego zmniejszenie lub zwiększenie)
 • zmiany tkankowe 

Objawy te występują łącznie, czasem pojawiają się jednak pojedynczo. Podczas badania zaleca się postępowanie według pewnego schematu, który ogranicza możliwość przeoczenia jakichkolwiek objawów.

 • Zaburzenia napięcia więzadeł
 • Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych
 • Zaburzenia stereotypów ruchowych
 • Zablokowania czynnościowe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich
 • Nadmierna ruchomość stawów – hipermobilność
 • Zablokowania (uwięźnięcia) tkanek wewnątrzdyskowych
 • Zaburzenia stereotypu oddechowego
 • Zespoły kręgosłupowo-narządowe i narządowo-kręgosłupowe (choroby narządów wewnętrznych, w których współistnieją bóle kręgosłupa)
 • Zaburzenia w obrębie opon mózgowo-rdzeniowych, osłonek nerwów obwodowych oraz powięzi ciała (neuromobilizacje, terapia kranio-sakralna)
 • Choroby nowotworowe z przerzutami do kości lub guzy nowotworowe kości
 • Gruźlica kręgów i inne choroby bakteryjne kręgosłupa
 • Rodząca się przepuklina jądra miażdżystego z ostrymi dolegliwościami bólowymi
 • Złamania kręgów, zwichnięcia stawów kręgosłupa i świeże stany pourazowe
 • Osteoporoza kręgów przy obniżonym wskaźniku gęstości kości (bmd) w badaniu densytometrycznym kręgosłupa
 • Niektóre wady wrodzone kręgosłupa
 • Hipermobilność miejscowa lub niestabilność na poziomie wykonywanego zabiegu
 • Kręgozmyk prawdziwy lub rzekomy na poziomie wykonywanego zabiegu
 • Niewydolność tętnic kręgowych - przy zabiegach w obrębie kręgosłupa szyjnego